Bestuur Teylingen Ondernemersvereniging legt functie neer

Het voltallig bestuur van de Teylingen Ondernemersvereniging legt per direct haar functie neer, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad op 30 november jl., waarin is besloten geen geld meer toe te kennen aan het Ondernemersfonds per 2018. Ondanks meervoudig en uitvoerig  overleg,  waarin enerzijds de onvolkomenheden in de huidige regeling en anderzijds de positieve effecten van het ingestelde fonds uitgebreid aan de orde zijn gekomen is de gemeenteraad niet overtuigd. Slechts een haperende evaluatie en het geruzie tussen partijen heeft de raad tot dit besluit gebracht, de toenaderingen die er in de afgelopen maanden zijn geweest tussen voor- en tegenstanders ten spijt.

Dat de raad vrijwel unaniem het voorstel van het college heeft verworpen, waar door het  bestuur van de Teylingen Ondernemersverening  zoveel tijd, geduld en energie in is gestoken,  is voor ons bijzonder pijnlijk en teleurstellend, waarbij uiteindelijk de woorden van de fractievoorzitter van de PvdA feilloos het gevoel binnen ons bestuur weergeven: “het gebrek aan visie en daadkracht binnen deze raad is ontluisterend”.

Begin 2018 organiseert de TOV een bijzondere algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aan haar leden zal afleggen. Tot die tijd zullen slechts de hoogstnoodzakelijke activiteiten uitgevoerd worden en is het bestuur als “demissionair” te beschouwen.

Ondanks alles hopen wij dat een mogelijk nieuw te vormen bestuur in staat zal zijn de ontstane initiatieven te borgen. Het feit dat de TOV in 2017 weer in ledenaantal is gegroeid geeft voldoende aanleiding tot deze veronderstelling.

Met vriendelijk groet,

Bestuur van de Teylingen Ondernemersverening