Toelichting verplaatsing Kermis

Beste inwoners van Sassenheim,

In November is de OV benaderd door de TOV met de vraag of wij willen onderzoeken of het mogelijk is om de kermis naar het centrum te verhuizen. Omdat er op het vroegere terrein van de waterzuivering een nieuw te bouwen woonwijk gepland staat waarvan de ontsluiting over het parkeerterrein van Sportcomplex De Wasbeek gepland is, heeft de Oranjeverening aan dit verzoek gehoor gegeven. Een eerste schouwing wees uit, dat de Oranjevereniging in het centrum van Sassenheim in staat zou zijn om voor de inwoners een attractievere kermis neer te zetten.

Toch hebben wij onze  medewerking aan dit onderzoek gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

                1. Medewerking van de gemeente.

    2. Toezegging van alle horecagelegenheden in het centrum dat zij hun openingstijden aanpassen aan die van de
        feesttent.

                3. Voldoende draagvlak binnen de ondernemers van het centrum.

                4. Goed overleg met en voldoende draagvlak onder de bewoners van het centrum.

Aan de eerste twee voorwaarden is voldaan. Momenteel onderzoeken wij het draagvlak binnen de ondernemers. Daarvoor heeft de TOV een bijeenkomst georganiseerd in december die door slechts een handvol ondernemers is bezocht. Daarom is er nu een enquête gaande onder de ondernemers om vast te stellen hoe dit draagvlak werkelijk is.

Als na deze enquête is gebleken dat er bij de ondernemers voldoende draagvlak is, zullen wij in overleg gaan met de bewoners van het centrum. Als voldoende draagvlak bij de ondernemers ontbreekt zullen wij geen vergunningsaanvraag bij de gemeente indienen voor een verplaatsing van de kermis van de terreinen rond Sportcomplex De Wasbeek naar het centrum. Als bij de ondernemers wel voldoende draagvlak is, zullen wij een informatieavond organiseren waarvoor alle bewoners van het centrum uitgenodigd zullen worden. Over deze bijeenkomst zullen wij tijdig in de media berichten, zodat een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om zich te informeren en voors en tegens met ons te delen. Pas als gebleken is, dat ook onder de bewoners voldoende draagvlak is, zullen we een officiële vergunningsaanvraag bij de gemeente indienen.

Met vriendelijk groet,

Rob Koek
(Voorzitter Oranjevereniging)