Wie zijn de ondernemers in Teylingen, in hoeverre kent u elkaar en hoe kunt u optimaal gebruik maken van elkaars producten, diensten, kennis en ervaring?

Het nieuwe bestuur van de Teylingen Ondernemers Vereniging heeft een enquête voor alle ondernemers binnen Teylingen opgesteld om het bovenstaande inzichtelijk te krijgen en welke mogelijke rol een nieuw te creëren ondernemersvereniging daarin kan spelen.

https://www.teylingenov.nl/media/download/presentatie14januaridef-zonderfilms.pdf


TOV

De Teylingen Ondernemers Vereniging bestaat in haar huidige vorm ruim tien jaar en heeft inmiddels haar tweede Lustrumfeest gevierd. De verschillende ondernemers in de drie dorpen waren al veel langer georganiseerd. De TOV bestaat uit een koepelorganisatie en per dorp een aparte organisatie.

Doelstellingen Teylingen Ondernemers Vereniging

De TOV heeft in haar doelstelling staan dat zij gesprekspartner is voor de lokale en regionale overheid. Zij behartigen de belangen van de ondernemers bij de gemeente, de provincie, het Verenigd Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek, de Kamer van Koophandel, VNO NCW e.d. Daarnaast biedt de TOV haar leden een business-to-business netwerk, informatie en kennisuitwisselingsmogelijkheden.

Goede gesprekspartner voor gemeente

De TOV heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen als gesprekspartner en zorgt voor een goede verbinding van ondernemers onderling.

Privacy Statement TOV 

Privacy verklaring mei 2018 

Activiteiten