30 januari 2019

Nieuwjaarsborrel 2019
18 maart

ALV 

3 april 

BPT tour  
1 mei 

Netwerkbijeenkomst met spreker

5 juni

Bedrijfsbezoek(en) 

3 juli

Haring op de Sloep

7 augustus

Zomernetwerkborrel 

4 september

Voetgolf

2 oktober

Bedrijfsbezoek 

6 november

Netwerkbijeenkomst met spreker

4 of 11 december

Eindejaarsborrel 

De plaats voor de netwerkborrel varieert. Kijk dus regelmatig op de site of let op de update.