De Teylingen Ondernemersvereniging heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Teylingen een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een Ondernemersfonds in te voeren. Via onderstaande link vindt u de folder met alle informatie.

Download de flyer

Uitgebreide informatie over het proces van onderzoek en eventueel invoeren van het Ondernemersfonds vindt u in de "Handreiking Ondernemersfonds"

Download de handreiking