Doelstellingen van de Teylingen Ondernemers Vereniging

De doelstellingen van de TOV zoals verwoord in het beleidsplan zijn:

 • Gesprekspartner voor lokale en regionale overheid.
 • Behartiging van de belangen bij gemeente, provincie, Verenigd Bedrijfsleven Duin-en Bollenstreek, Kamer van Koophandel, VNO NCW e.d.
 • Het bieden van een business-to-business netwerk.
 • Het bieden van informatie en kennisuitwisselingsmogelijkheden.
 • Het bieden van een sociaal netwerk.

Speerpunten

Vanuit de doelstelling zijn zes speerpunten benoemd voor de komende jaren. Deze zijn:

 • Infrastructuur
 • Bedrijvigheid
 • Kernen
 • Greenport
 • Recreatie & Toerisme
 • Onderwijs & Werkgelegenheid

Contacten met gemeente

 • Het verwezenlijken van de door TOV gestelde doelen en het behartigen van de belangen van de leden.
 • Overleg tussen wethouder van Economische Zaken en afvaardiging van TOV-bestuur 6 tot 8 keer per jaar.
 • Informeel overleg tussen fractievoorzitters en bestuur TOV op ad hoc basis.

Contacten met regio

 • Formeel overleg met Vereniging Bedrijfsleven Duin en Bollenstreek (VBDB) en afvaardiging van TOV-bestuur (met notulen) diverse malen per jaar. De TOV is vertegenwoordigd in het Bestuur van de VBDB.
 • Het verwezenlijken van de mede door TOV gestelde doelen door de activiteiten van VBDB en het onderhouden van contacten met andere ondernemersverenigingen.

Nieuwsbrief/website