Donderdag 18 december heeft de gemeenteraad van Teylingen in ruime meerderheid besloten het verzoek van de TOV tot invoeren van een integraal ondernemersfonds te steunen. Met ingang van 1 januari 2016 zal de extra heffing op de OZB worden ingevoerd wat het op te richten ondernemerfonds Teylingen mogelijk maakt.

In het raadsvoorstel in combinatie met het amendement staat omschreven wat er het komend jaar nog moet worden gedaan maar zoals VVD wethouder Bas Brekelmans het verwoordde: "Met dit besluit om definitief te starten met het fonds geeft de gemeente de initiatiefnemers het vertrouwen. De extra tijd die we nu hebben geeft partijen de gelegenheid de invoering en heffing op 1 januari 2016 nog beter voor te bereiden, met wel de zekerheid dat het door gaat zonder volgend jaar opnieuw in discussie te hoeven gaan. Mooi om dit besluit als een punt te markeren wat recht doet aan alle inspanningen van de afgelopen jaren."

Met dit besluit kan de TOV verder met uitwerken en invullen van het fonds. De komende tijd zal er duidelijkheid moeten komen over indeling van sectoren, invulling van het bestuur van het ondernemersfonds, juridische aspecten ten aanzien van retributie, overleg met betrokkenen, creëren van synergie tussen de verschillende clusters en meer. Er zijn al een aantal concrete plannen waarvoor het ondernemersfonds kan worden gebruikt; uiteraard is daarbij uw inbreng ook van groot belang. Wanneer u wilt meedenken, meepraten of concrete voorstellen heeft kunt u contact opnemen met de TOV, bij voorkeur via onderstaand contactformulier.

Via deze site houden we u op de hoogte van de vorderingen in het oprichtingsproces.