https://www.teylingenov.nl/media/download/presentatie14januaridef-zonderfilms.pdf

Periodiek  vindt vanuit de TOV overleg plaats met wethouder Bas Brekelmans,  portefeuillehouder van onder andere Ruimtelijke ordening en  Economie. Doel van dit overleg is om de visie en behoeftes van de ondernemers in Teylingen kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.

In het overleg van donderdag 27 september is gesproken over de stand van zaken omtrent verschillende bouwlocaties in Sassenheim. We vinden het belangrijk om deze informatie met u te delen.

Hoogvliet

Supermarkt Hoogvliet beschikt over een tijdelijke vergunning voor de locatie in de Postwijk. Deze tijdelijke vergunning loopt tot mei 2020, waarna Hoogvliet terug zou moeten keren naar het centrum van Sassenheim.  Er wordt in samenwerking tussen Hoogvliet, woonstichting Vooruitgang en Gemeente Teylingen gewerkt aan een bouwplan voor de betreffende locatie, waarin naast Hoogvliet ook woningen worden opgenomen. Onderwerp van afweging vormt het bovengronds of ondergronds parkeren.

De TOV maakt deel uit van de stuurgroep, waarin het bouwplan wordt besproken. Binnenkort komt de stuurgroep weer bijeen.

Rabobank-locatie

Het bestemmingsplan voor de locatie van het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Gouverneurlaan in Sassenheim, is door de gemeenteraad op 27 september jl. vastgesteld. De sloop van het voormalige kantoor wordt verwacht in april 2019.

Er wordt binnenkort een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van nieuwbouw van woningen en appartementen.

Dirk

Supermarkt Dirk is tijdelijk gevestigd aan de Wasbeekerlaan en beschikt over een vergunning tot februari 2019. Deze vergunning is onlangs met 2 jaar verlengd tot februari 2021.

De planologische procedure voor de nieuwbouw aan de Hoofdstraat loopt. Voor het verstrekken van de omgevingsvergunning is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het vaststellen hiervan wordt eind oktober /  begin november 2018 verwacht.

De sloopwerkzaamheden van het bestaande pand worden verwacht in april 2019.

De aanvraag van de omgevingsvergunning  voor een nieuwe supermarkt met bovenliggende appartementen is in voorbereiding.

H&B bouwterrein

Op de voormalige plek van villa Rusthoff gelegen aan de Hoofdstraat in Sassenheim heeft de gemeente met projectontwikkelaar H&B Bouw in principe overeenstemming over een bouwplan, waarvoor op dit moment een ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. Er dient een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure te worden gevolgd, deze duurt 26-32 weken, tenzij er bezwaar wordt gemaakt.

Ingebrachte standpunten namens de ondernemers in Teylingen 

De winkeliers in Sassenheim ondervinden omzetderving vanwege de tijdelijke verplaatsing van Hoogvliet en Dirk uit het centrum van Sassenheim. De terugkeer van deze supermarkten is van cruciaal belang voor het bestaansrecht van verschillende winkeliers. Daadkracht en haast is geboden.

Meerdere bouwprojecten zullen mogelijk gelijktijdig in uitvoering gaan. Dit heeft onder meer consequenties voor de markt, de verkeerscirculatie en het parkeren. De gemeente heeft aangegeven graag met onze vereniging in overleg te gaan over de wijze waarop kan worden ingespeeld op deze situatie.

Volgend overleg

Het volgende overleg tussen het bestuur van onze vereniging en de wethouder is ingepland op 8 november a.s. We brengen u daarna op de hoogte van relevante zaken die in dat overleg zijn besproken.

 

Update september 2018

Nieuwsflits n.a.v. ALV 5 maart 2018

TOV Nieuwsflits Op bezoek bij ... Bax 

TOV Bijeenkomst "Een avond vol ingrediƫnten voor ondernemers"

TOV Sloepentocht 22 augustus 2017 

Foto's Haringparty 2017

Voetgolfen netwerken op 16 mei 2017

Diavoorstelling TOV Lustrumfeest 2016